Dokumenti

Statut PLK

Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi nesrečami
Pravilnik o delu disciplinske komisije
SPZ CMAS prapos
Seznam reševalcev PRS 2024
Pristopna izjava novega člana
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije  

***Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom. Med nje spadamo tudi mi. Obrazec podpišite in nam ga pošljite na naslov PLK, pp 1229***