Za znanstveno raziskovanje

Jože Žumer, prvi vodja Sekcije za znanstveno raziskovanje

Marsikateri član se ne potaplja več zgolj zaradi potapljanja samega in uživanja v lepotah podvodnega sveta. Potapljanje tako ni več končni cilj, temveč postaja sredstvo za opravljanje nekega drugega del a ali hobija. Tako so se v naših vrstah pred leti najprej razvili podvodni reševalci in nato podvodni fotografi in podvodni športniki. Marsikdo pa se pod vodo srečuje tudi z raznimi izzivi, ki so mu blizu ali po strokovni izobrazbi ali samo po hobiju (geografija, geologija, jamarstvo, biologija, zgodovina, tehnika, ekologija….).

Alfred Zajič – Cico, izumitelj in kapetan jadrnice Tine

Zato smo na skupščini društva PLK leta 2003 ustanovili tudi Znanstveno raziskovalno sekcijo. Osnovni namen sekcije je združevanje zainteresiranih članov na konkretnih projektih, potapljaško sodelovanje z različnimi strokovnimi inštitucijami in ne nazadnje usposabljanje članov v pravilno uporabo pridobljenih potapljaških znanj za izvajanje različnih raziskovalnih aktivnosti pod vodo (CMAS scientific diver).

Zlasti v zimskem obdobju organiziramo razna strokovna predavanja. Sodelujemo z Morsko biološko postajo Piran, skupino za podvodno arheologijo, Pomorskim muzejem in drugimi sorodnimi organizacijami pri evidentiranju flore in faune (meduze, nove vrste golih polžev in tujih rib, ki zaidejo v naše morje) in raziskovanju podmorja.

Med največje dosežke štejemo odkritje, meritve in znanstveno interpetacijo podvodnih termalnih izvirov pred Izolo in rtom Ronek, za kar je naš član in prvi vodja Znanstvene sekcije Jože Žumer posthumno prejel Melikovo priznanje, najvišje priznanje Zveze geografskih društev Slovenije.

Raziskovanje in spremljanje podvodnih izvirov v izolskem zalivu