Potapljač CMAS P3

 • Starost najmanj 18 let
 • Vsaj 40 potopov kot P2, od tega vsaj 20 globjih od 30 m
 • Zaželjen zdravniški pregled
 • Opravljena specijalna tečaja potapljač-reševalec in potapljač-kompresorist
 • Specijalni tečaj prve pomoči s kisikom (angl. DAN O2 Provider) – kandidat mora predložiti veljavo izkaznico, ki jo je izdala mednarodna organizacija DAN
 • Slika kandidata (format enak kot za osebno izkaznico ali jpg 500×700 pikslov).

SPECIJALNI TEČAJI:

Obvezni:

 • certifikat za voditelja čolna,
 • potrjen specialni tečaj za kompresorista,
 • potrjen specialni tečaj za potapljača reševalca,

Priporočljivi:

 • Globinsko potapljanje
 • Podvodna navigacija in orijentacija
 • Nočno potapljanje
 • Preiskovanje in dvig
 • Nitrox

CILJI:

Znanja: v razgovoru mora znati POJASNITI KAJ (se dogaja), KAKO (deluje) in ZAKAJ (je to potrebno). Tečajnik mora obvladati teoretična znanja P1, P2 ter novo pridobljena znanja iz vodenja in organiziranja večje skupine, nudenja pomoči pri potapljaških nesrečah ter znati shematično narisati funkcijo obeh stopenj regulatorjev, cirkulatorni sistem.

SPRETNOSTI:

 • Standardi plavanja: 200m brez postanka v neopremnski obleki v 6 min (oziroma v kopalkah v 5 minutah), zmožen preplavati 800m brez postanka na dihalko s komplet scuba opremo (v strnjeni skupini)
 • Standardi za vaje reševanja: reševanje v sili (ponesrečenec nezavesten), globina do 30m, transport po površini 50m, umetno dihanje, postopek pri nesreči.

Tečajnina: 300€

V tečajnino je všteto:

 • Diploma Slovenske potapljaške zveze za potapljača CMAS P3
 • CMAS kartica P3 (mednarodno veljavno potrdilo o usposobljenosti za potapljača P3)
 • Polnjenje jeklenk
 • Tečajniki P3 morajo imeti lastno kompletno opremu in kompas
 • Strokovno vodstvo tečaja pri teoretičnem in praktičnem pouku

V tečajnino ni všteto:

 • Zdravniški pregled
 • Članarina PLK
 • Članarina SPZ

Urnik tečaja:

 • Tečaj obsega teoretična predavanja in praktične vaje . Izvaja se v dogovoru s kandiadti
 • Izpit obsega: preverjanje teoretičnega IN praktičnega znanja pred delegatom SPZ
 • Tečajniki pridejo na praktične vaje/izpit z opremo in napolnjeno jeklenko.
 • Prijavljeni kandidati lahko pristopijo k zaključnemu preverjanju brez predhodne prisotnosti na praktičnem oz. teoretičnem delu tečaja.

Osnovna literatura:

 • Potapljač P1 in Potapljač P2
 • Stracimir Gošovič – Ronjenje u sigurnosti, JMN 1982
 • Slavko Potočnik – Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja
 • Vladimir Verdnik – Potop v modro, samozaložba, 1995
 • Borut Bučar et.al. – Športni potapljač, ZOTKS 1986
 • CMAS-PRAPOS – izdala SPZ, objavljeno na www.spz.si
 • Jack Jackson – Potapljanje z avtonomnim dihalnim aparatom

Plan tečaja CMAS P3

Prijavi se na tečaj

  Ime (obvezno)

  Vaš eMail (obvezno)

  Zadeva

  Izberite kateri tečaj želite opravljati

  Sporočilo