Potapljač kompresorist

Tečajnik spozna pravilne postopke rokovanja s visokotlačnim kompresorjem. To je pomembno zaradi zaščite lastnega in tujega zdravja pri polnjenju potapljaških jeklenk z zrakom, preprečitve okvar tehnično zapletene in drage opreme, pridobitve dodatnih znanj, ki spadajo v splošno potapljaško izobrazbo potapljačev. Znanja s tega področja so pogoj za varno polnjenje visokotlačnih jeklenk in za rokovanje s kompresorjem, ki je pri tem potrebno ter za dnevno vzdrževanje.

Pogoji za pristop k tečaju:

  • Minimalna starost: 14 let
  • Minimalna pot. kategorija: CMAS potapljač P1 ali ekvivalentno
  • Zdravniško potrdilo ni potrebno