Podvodna reševalna služba

Najbolj izkušeni potapljači sestavljajo ekipo potapljačev – reševalcev. Od leta 1981 aktivno delujemo v okviru občinskega štaba za civilno zaščito. Od leta 1995 je ekipa tudi v sestavu Podvodne reševalne slušbe Slovenije. Ekipa ima za seboj kar precej uspešnih delovnih in reševalnih akcij širom cele Slovenije, med katerimi je najbolj odmevna iskalna akcija na HE Blanca leta 2008. Za svojo dejavnost smo leta 1986,2001 prejeli republiško priznanje ob dnevu CZ ter leta 2008 posebno priznanje s strani predsednika države dr. Danila Türka.

  • Enota za reševanje iz vode in na vodi priznanje je vključena v sistem zaščite in reševanja Mestne občine Koper .
  • Preko Uprave RS za zaščito in reševanje izpostava Koper je vključena tudi v sistem zaščite in reševanja za področje obalne regije.
  • V društvu je sedež Reševalne postaje KOPER v okviru izmed petnajstih postaj Podvodne reševalne službe pri Slovenski potapljaški zvezi.

Potapljače reševalce PRS Koper lahko aktivirate preko Republiškega centra za obveščanje na tel. 112

 

Seznam reševalcev PRS 2021

 

Sedeži postaj PRS: