Naši bivši prostori

Naši bivši prostori v katerih smo živeli 30 let, do leta 2006