PLK – Naša vizija

PLK Koper bo postal prepoznaven v svojem okolju. Z ljubeznijo do morja in ostalih voda bo vplival na pripadnost mladih ljudi mestu Kopru, obmorskemu mestu z lastno identiteto.
Še naprej bo izobraževal svoje člane, katerih cilj bo varno športno potapljanje ob upoštevanju veljavnih pravil potapljanja.
Skupaj z Mestno občino Koper in Luko Koper bomo iskali primerno rešitev za ohranitev dosedanjih prostorov v okviru razvijajoče se ponudbe vodnih športov na tej lokaciji. Še naprej bomo razvijali naše dejavnosti od rekreativnega potapljanja, reševanja iz vode do vrhunskega športa.

PLK Capodistria diventera’ riconoscibile nel proprio ambiente. Con l’amore verso il mare e verso altre acque influenzera’ i giovani di Capodistria, una citta’ marittima con la propria identita’.
Continuera’ ad educare i propri membri cui scopo e’ un’ immersione sicura e sportiva prendendo in considerazione le regole vigenti dell’immersione.
Insieme all’comune di Capodistria e Luka Koper cercheremo una soluzione adeguata per la conservazione degli spazi esistenti nell’ambito dello sviluppo dell’ offerta degli sport acquatici del luogo. Continueremo ad sviluppare le nostre attvita’ dall’immersione recreativa e il salvataggio dall’acqua fino allo sport professionale.