Varovanje na morju pri preizkusu baraže URSZR

13. junij 2004

Foto: Boris V.