Varovanje vaje Morje 2007

Vaja »MORJE-2007« se je izvedla na podlagi predpostavke, da zaradi slabega vremena in elektronskih motenj pride do trka dveh ladij v Tržaškem zalivu. Na eni ladji pride do poškodbe trupa na levem boku, manjšega vdora vode v ladijsko skladišče, poškodbe tanka z gorivom ter požara v kuhinji. Pri trčenju so tri osebe poškodovane. Druga ladja utrpi manjšo poškodbo. Ena ladja prosi za pomoč zaradi poškodovanih oseb, gašenja požara ter odprave poškodbe na mestu puščanja vode in iztekanja goriva v morje.

PRS – RP Koper je bila zadolžena za varovanje. Reševalci so bili na neposrednem mestu dogodka, kajti ob morebitni nesreči na vaji bi morali reševati iz morja oz. pomagati ponesrečencem.

Med vajo ni bilo zapletov, tako so reševalci vajo samo nadzirali. Vodstvo vaje in gosti so bili na m/l Laho. Na vaji je bilo prikazano gašenje požara na ladji, postavljanje vodnih zaves, nadzor oljnega madeža s pomočjo »eko plovil« in letala, reševanje ponesrečenca.