In memoriam Jože Žumer – prvi vodja znanstvene sekcije PLK

Prof. Jože Žumer
13.7.1953 Jesenice – 10.3.2006 Koper

Zapustil nas je eden najbolj vnetih geografov Slovenskega primorja, jamarski in podvodni raziskovalec Jože Žumer, 1984 soustanovitelj Geografskega društva Primorje in njegov predsednik do 1998.

Osnovno šolo je začel v Kopru in nadaljeval na Švedskem, kjer je ostal do začetka gimnazije, ki jo je potem končal v Kopru. Po univerzi v Ljubljani je kot učitelj geografije sprva poučeval v Radovljici, potem pa vsa leta na OŠ Dušana Bordona v Kopru.

Bil je vnet kajakaš, jamar, kolesar, ribič, potapljač, fotograf in vrhunski alpinist z vzponi po Alpah, Himalaji in Andih, ter eden izmed prvih preplezal Steno v Ospu. Svoje navdušenje je prenašal tudi v pouk, ki ga je širil navzven, v naravo. Pionirsko je organiziral šolske učne poti po Slovenski Istri, Krasu in v kraško podzemlje. Najljubša mu je bila jama Dimnice, po kateri je kot skrbnik vodil osnovnošolske ekskurzije, enkrat letno pa tudi študente.

Bil je tenkočuten poznavalec geomorfoloških procesov na kopnem in v morju Slovenske Istre, kjer je odkril nad 15 km dolg kanjon od Izole proti Miljam, morda ostanek prastare rečne struge, katero je hotel še natančno preučiti, a mu je prezgodnja smrt namero preprečila.

S sodelavci potapljači je v slovenskem morju evidentiral okoli petdeset potopljenih plovil, tudi antičnih, in na zavodu za kulturno dediščino prijavil za zaščito plovilo iz drugega stoletja našega štetja. V morju pri Izoli je izsledil kakih deset termalnih izvirov in nekaj sto mikroizvirov , ki so v svojem delovanju ustvarili okoli 100 m dolge, 3-6 m globoke jarke.

Trajno se ga bomo spominjali kot človeka, ki je geografiji Slovenske Istre in njenega morja vtisnil globok pečat. Kot geograf raziskovalec zasluži, da se termalni izviri pri Izoli – eno njegovih poslednjih imenitnih odkritij – poimenujejo prav po njem.

Prijatelji in sodelavci iz potapljaškega društva PLK Koper, Geografskega društva Primorje in Zveze geografskih društev Slovenije