Vaja Morje 2011

Vaja “Morje 2011” je osrednja državna vaja, namenjena zaščiti morja. Scenarij vaje je simulacija nesreče na sidrišču pristanišča v Koprskem zalivu, kjer pride do trčenja dveh tovornih ladij pri vplutju oziroma izplutju iz prvega bazena Luke Koper. Posledica trčenja je večja poškodba na trupu ene ladje, poškodba njenega tanka z gorivom, vdor vode v ladijsko skladišče in požar na ladji ter tri poškodovane osebe. Zaradi poškodovane ladje začne iztekati gorivo v morje. Druga ladja utrpi manjšo poškodbo. Prva ladja prosi za pomoč – pri odpravi poškodbe na mestu vdora vode v ladjo, zaradi iztekanja goriva v morje in pri gašenju požara na ladji. Prosi tudi za zdravniško oskrbo ene težko in dveh laže poškodovanih oseb.

To je bila obsežna vaja, na kateri je sodelovalo 117 ljudi. Aktivirani so bili državni organi in službe, pogodbena struktura za zaščito, reševanje in pomoč ter državni koncesionarji za opravljanje zaščite in reševanja na morju. Na vaji so preizkusili opremo za gašenje požara na ladji iz vlačilcev in tudi vizualni nadzor širjenja madeža s pomočjo letal. Vajo so spremljali in ocenjevali inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vir: Slovensko morje

PRS – RP Koper je bila zadolžena za varovanje. Reševalci so bili na neposrednem mestu dogodka, kajti ob morebitni nesreči na vaji bi morali reševati iz morja oz. pomagati ponesrečencem.

Med vajo ni bilo zapletov, tako so reševalci vajo samo nadzirali. Vodstvo vaje in gosti so bili na m/l Laho. Na vaji je bilo prikazano gašenje požara na ladji, postavljanje vodnih zaves, nadzor oljnega madeža s pomočjo »eko plovil« in letala, reševanje ponesrečenca.

Nazaj v Dogodki v letu 2011